Агаарын навигацийн үйлчилгээний инженер, техникийн ажилтны мэргэжилүүд

Xолбооны мэргэжил
Навигацийн мэргэжил
Радиолокацийн мэргэжил
Цахилгааны мэргэжил
Радио холбооны инженер Радио навигацийн инженер Радиолокацийн инженер Цахилгааны инженер
Цахилгаан холбооны инженер Электроникийн инженер Радио навигацийн инженер Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн инженер
Электроникийн инженер Радио холбооны инженер Мэдээллийн технологийн инженер
Мэдээллийн технологийн инженер Компьютерийн програм, техник хангамжийн инженер
Компьютерийн програм, техник хангамжийн инженер
Дээрх мэргэжилийн инженерүүдийг дараах сургуулиудад бэлдэж байна.

     Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
     Монгол улсын их сургууль
     Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль
     Хүрээ дээд сургууль гэх мэт

Мөн АНУ, Орос, Хятад, Австрали, Япон, Солонгос, Энэтхэг зэрэг улсуудын их дээд сургуулиудад дээрх мэргэжилүүдийг эзэмшүүлж байна.